Για να κάνετε συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, αλλά και για να έχουμε τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαζί σας, θα σας ζητήσουμε κάποια προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.ά. Αν κάνετε τις αγορές σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω πιστωτικής κάρτας, θα σας ζητηθούν επιπλέον στοιχεία όπως το όνομα κατόχου, ο αριθμός της κάρτας, η ημερομηνία λήξης και ο αριθμός CVV.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είναι απόρρητα και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Οι χρήστες δεν είναι υποχρεωμένοι να χορηγούν τα προσωπικά δεδομένα τους, αν όμως δεν το κάνουν είναι πιθανόν να μην μπορούν να προχωρήσουν σε συναλλαγές με το ηλεκτρονικό κατάστημά μας.

Σε οποιαδήποτε στιγμή, οι χρήστες της ιστοσελίδας έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τα προσωπικά δεδομένα τους και να τα διορθώνουν, να τα ανανεώνουν, ή να τα διαγράφουν. εφαρμόζοντας τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις, το ηλεκτρονικό κατάστημα www.mptecoart.gr δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένων χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας.

Τα στοιχεία αυτά μπορούν να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις.